SNOWBOARDOVÉ

A LYŽIARSKE

OKULIARE

CECE

A guy with snowboard

FREESTYLOVÉ

OKULIARE

CECE

A guy with snowboard

Úvod » REKLAMÁCIA

REKLAMÁCIA

Reklamačné podmienky:

Na každý tovar sa vzťahuje zákonom stanovená reklamačná doba 24 mesiacov.
Plynúť začína dňom prevzatia a vyplatenia tovaru.
Počas tohoto obdobia budú všetky reklamované nedostatky a závady odstránené bezplatne našimi servisnými technikmi.

Vybavením reklamácie je odovzdanie opraveného výrobku, vrátenie kúpnej ceny, vyplatenie primeranej zľavy, písomná výzva na prevzatie plnenia, alebo odôvodnené zamietnutie.

Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním alebo nesprávnym používaním výrobku.

Zákazník je povinný dbať na bezpečné zabalenie reklamovaného tovaru tak, aby sa počas prepravy nepoškodil.